Privacy Policy

Langsdebellolijn Privacy Verklaring

The Creedenace Band Privacy Verklaring

The Creedenace Band(TCB) respecteert uw privacy. TCB verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover u daar zelf voor heeft gekozen (bijvoorbeeld bij E-mail verkeer). TCB verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die gegevens aan ons te verstrekken. Klik hier voor een overzicht van de soort gegevens die TCB verzamelt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
TCB gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt TCB uw gegevens om aan dat verzoek te voldoen.
TCB verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TCB kunt u contact opnemen via ons contactpagina . Hierop wordt binnen één maand gereageerd.

Wijzigingen
TCB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal in het Nieuwsblad en op deze pagina bekend worden gemaakt. TCB adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.